• Zoeken

2014

Nieuwsarchief 2014

21/11/2014
Uw mening over de veranderingen in de zorg
Afgelopen week ontvingen alle panelleden een vragenlijst over sociale contacten, activiteiten buitenshuis, vrijwilligerswerk en betaald werk. Hierin worden ook vragen gesteld over uw wensen om mee te doen aan de samenleving, uw mogelijkheden en uw behoeften aan steun daarbij. Een ander belangrijk thema in de vragenlijst is de zorg: hoe kijkt u aan tegen de veranderingen die gaan plaatsvinden in de zorg? Vindt u de ontwikkelingen positief of juist niet? We zijn erg benieuwd naar uw visie!

30/10/2014
Nieuwe peiling in november
Voor november 2014 staat de eerstvolgende enquête op stapel. Deze peiling heeft betrekking op sociale participatie en de ondersteuning die panelleden daarbij al dan niet krijgen of wensen. In 2012 is eenzelfde enquête afgenomen onder leden, waardoor gekeken kan worden naar de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.

30/10/2014
Samenwerking met nieuwe Monitor Ambulantisering GGZ: meer leden nodig
Het panel Psychisch Gezien heeft inmiddels meer dan 800 leden. Ledenuitbreiding is echter nodig omdat het panel een belangrijke informatiebron zal gaan worden voor de nog te starten Monitor Ambulantisering GGZ. Eén van de doelstellingen van deze monitor is om zicht te bieden op de ontwikkelingen die zich in de komende jaren in het kader van het ambulantiseringsbeleid gaan voordoen in de ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van de gebruikers van GGZ voorzieningen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden als panelid? Klik dan hier.
GGZ instellingen die willen faciliteren dat cliënten lid worden kunnen contact opnemen met het panelteam via panel@trimbos.nl of via (030) 295 92 80. 

7/10/2014
Werk, eenzaamheid en stigma
574 panelleden deden mee aan de peiling eind 2013. Jullie deelname heeft geresulteerd in de factsheet Werk, eenzaamheid en stigma. De factsheet brengt de werksituatie van volwassenen met aanhoudende psychische problemen in kaart. Enkele bevindingen:
- Eén op de leden zonder werk wil het komende jaar graag werken
- Veel leden (46%) doen vrijwilligerswerk
- Een vijfde ziet af van solliciteren vanwege mogelijke reacties op hun psychische klachten van anderen
- De werksituatie- en beleving is vergelijkbaar met de situatie in 2010

7/05/2014
E-mental health 
De korte peiling in het voorjaar ging over e-mental health. Hieruit bleek dat veel panelleden (58%) graag meer informatie zouden willen over de mogelijkheden van e-mental health. Alle uitkomsten kunt u vinden in dit bericht en deze tabellen.

8/04/2014
Notitie basiskenmerken
Inmiddels is al veel informatie over de wensen en participatie van het panel in diverse factsheets terug te vinden. In deze notitie staan enkele basiskenmerken van het panel vermeld. 

28/01/2014
Veel deelnemers
Aan de laatste peiling hebben weer veel panelleden meegedaan, namelijk 68% van alle panelleden. Bedankt voor het beantwoorden van de vragen! Heeft u deze peiling nou gemist? In het voorjaar is er een korte peiling waar u aan kunt meedoen.

Werving panel Ministerie WVS Phrenos Trimbos LPGGz Nivel

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.