• Zoeken

2016

Nieuwsarchief 2016

30/12/2016
Niet alleen ouderen zijn eenzaam

Naar aanleiding van de uitkomsten van een enquête onder leden van het panel Psychisch Gezien is een blog geschreven over eenzaamheid. Nieuwsgierig? Klik hier of hier.

23/12/2016
Resultaten bekend over leef- en zorgsituatie van mensen met aanhoudende psychische aandoeningen
Ruim 1300 leden deden mee aan de enquête met vragen over hun leven en de zorg die zij ontvangen. Bedankt weer voor jullie medewerking! De meeste mensen krijgen begeleiding aan huis en eenzaamheid komt veel voor. Verder zijn panelleden vergeleken met andere mensen niet erg tevreden met hun leven.

Over de ontvangen professionele zorg is 69% van het panel (heel) tevreden en 4% (heel) ontevreden. De overige panelleden hebben gemengde ervaringen en zijn zowel tevreden als ontevreden. Meer weten? Download dan gratis het rapport Leefsituatie en ervaringen met zorg van mensen met langdurige psychische problemen.
De resultaten zijn ook opgenomen in Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige Zorg. De conclusie van dit rapport is dat meer investeringen nodig zijn voor goede ambulante zorg, meer herstel, meer participatie, een betere gezondheid en meer sociale inclusie van mensen met een ernstige psychische aandoening.

23/12/2016
Het panelteam wenst u fijne feestdagen!
Een kaartje om alle leden een fijne kerst en een goed begin van 2017 te wensen.

01/07/2016
Op naar gelijke kansen!
Schending van mensenrechten komt volgens het panel Psychisch Gezien veel voor. 69% van de panelleden heeft hier ervaring mee. Het merendeel vindt dan ook dat er dringend acties nodig zijn om de positie van mensen met psychische problemen te verbeteren. Met de inwerkingtreding van het VN-Verdrag halverwege juli 2016 worden hierin – eindelijk – de eerste stappen gezet.

De Tweede Kamer heeft 14 juni 2016 ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Precies een maand later gaat het verdrag daadwerkelijk van kracht. Dit houdt in dat wetten en beleid in Nederland aangepast worden zodat mensen met een beperking gelijke kansen en zeggenschap krijgen op het gebied van onder meer wonen en werk.

Een positieve ontwikkeling gezien de ervaringen van de leden van het panel Psychisch Gezien. De peiling eind 2015 van het panel Psychisch Gezien stond in het teken van mensenrechten. Hieruit bleek dat discriminatiebestrijding een belangrijk aandachtspunt is. Ruim acht op de tien panelleden geeft aan wel eens gediscrimineerd te zijn. Zij hebben vooral ervaring met discriminatie vanwege hun psychische problemen en in – vergeleken met de algemene bevolking – veel minder mate door hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. De vraag blijft uiteraard hoe en wanneer mensen met een beperking de uitwerking van het verdrag gaan merken in hun dagelijkse leven en wanneer we écht kunnen gaan spreken van een inclusiemaatschappij met volwaardig burgerschap voor iedereen.

Zie het panelbericht Mensenrechten voor de visie van panelleden op dit thema en hun ervaringen met schending van mensenrechten en discriminatie.

02/06/2016
Journalist Paul Custers zoekt mensen die stemmen horen en daarvoor geen reguliere hulp gezocht hebben
In het najaar verschijnt het boek Zolang er mensen zijn zijn er stemmen. Het is een uitgave van Stichting Weerklank en wordt samengesteld door journalist Paul Custers. Hij wil graag in contact komen met mensen die stemmen horen of hebben gehoord, maar daarvoor niet in therapie zijn geweest in de GGZ. Het kunnen mensen zijn die zonder externe hulp en steun met hun stemmen kunnen omgaan, kunnen leven. Het kunnen ook mensen zijn die hulp en steun hebben (gezocht en gevonden) in en bij alternatieve geneeswijzen en/of hun geloof of spirituele groep of gemeenschap. Als u kunt beantwoorden aan de specifieke zoektocht van de journalist, dan kunt u een mailtje sturen naar paul@stichtingweerklank.nl.

26/04/2016
Ruim 900 leden gingen u voor!
De vragenlijst over de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg is al door meer dan 900 panelleden ingevuld. We hopen dat dat er natuurlijk nog meer worden. Doet u mee? De vragenlijst die u thuis of per e-mail heeft ontvangen, zien we dan graag tegemoet! De peiling loopt tot eind mei. Bent u nog geen lid van het panel Psychisch Gezien? Meld u dan snel aan via het aanmeldformulier, dan kunt u nog meedoen!
Verder heeft het landelijk platform GGZ momenteel ook een vragenlijst uitgezet. Het thema is crisiszorg en gaat over uw ervaringen met crisiszorg in het afgelopen jaar. U kunt de vragenlijst van het landelijk platform GGZ invullen via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/crisiszorg.

13/04/2016
Peiling van start gegaan!
Begin april hebben alle panelleden – ongeveer 2.000 mensen – weer een vragenlijst ontvangen. Deze keer gaan de vragen over hoe jullie je leven invullen, welke zorg jullie krijgen én heel belangrijk wat jullie hiervan vinden. In de eerste twee weken hebben al 600 leden de vragen beantwoord. Bedankt allemaal! De vragenlijst nog niet ingevuld? Geen probleem, de peiling loopt nog tot eind mei.

29/02/2016
Kandidaten gezocht voor onderzoek naar crisisopvang
Woont u in de provincie Utrecht of Brabant en heeft u wel eens gebruik gemaakt van crisisopvang of van preventieve voorzieningen? Deel uw ervaringen met het landelijk platform GGZ en help de crisiszorg te verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.