• Zoeken

Privacy

Privacy

Wat gebeurt er met de gegevens van panelleden?
Alle gegevens van panelleden worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden alleen voor het panel gebruikt. De persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan anderen die niet voor het panel werken.

Hoe worden de gegevens bewaard?
De contactgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) worden apart bewaard van de antwoorden op de vragen in de vragenlijsten.
Contactgegevens worden alleen gebruikt voor contact met het panel, bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te sturen. Omdat antwoorden in een ander bestand worden bewaard, kunnen de mensen die nieuwsbrieven versturen niet zien wat panelleden hebben geantwoord op vragen. Onderzoekers die werken met de resultaten van de verschillende vragenlijsten, hebben op hun beurt geen toegang tot contactgegevens en kunnen dus niet zien wie wat heeft geantwoord. Door deze werkwijze wordt de privacy beschermd.
Als panelleden stoppen met het panel Psychisch Gezien zullen de contactgegevens worden vernietigd. De antwoorden die op inhoudelijke vragen zijn gegeven blijven echter wel in het bestand staan. Niemand kan echter zien wie deze antwoorden heeft gegeven. Het is nodig om deze antwoorden te blijven bewaren om uitspraken die zijn gedaan over panelleden in rapporten en artikelen te kunnen verantwoorden.

Wat gebeurt er met de antwoorden op de vragen die worden gesteld?
De antwoorden op de gestelde vragen worden samengevoegd met de antwoorden van de andere panelleden. In alles wat het panel naar buiten brengt, zoals rapporten en artikelen, zal worden gesproken over groepen in het panel en niet over individuen. Denk bijvoorbeeld aan zinnen als: 'de meeste panelleden van het panel Psychisch Gezien vinden dat….' of 'Dertig procent van de panelleden wil graag meer inspraak in ………'. Op deze manier kunnen mensen die over het panel lezen niet terugvinden wat individuele panelleden hebben gezegd. Een enkele keer zal een uitspraak van een panellid worden opgeschreven om te kunnen verhelderen wat een groep uit het panel vindt. Bij zo’n uitspraak, oftewel citaat, zal echter nooit staan wie dat heeft gezegd en ook zullen herkenbare persoonsgegevens uit het citaat worden verwijderd.

Het volledige privacyreglement kunt u opvragen via panel@trimbos.nl of 030 2959280.

Werving panel Ministerie WVS Phrenos Trimbos LPGGz Nivel

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.